Dømt for sovevaldtekt - ankar til høgsterett

Ein mann frå Hardanger er i Gulating lagmannsrett dømt til fire år i fengsel for å ha valdtatt ei ung kvinne mens ho sov.