I fjor anslo Domstoladministrasjonen (DA) at det ville koste 75 millioner kroner å snu domstolsreformen.

Nå mener de prislappen blir 65 millioner kroner i investeringer og 50 millioner kroner i økte lønnskostnader. Det går fram av DAs svar til den pågående høringen om regjeringens reverseringsforslag, som er gjengitt hos Rett24.

En full reversering innebærer at 58 tingretter og 25 jordskifteretter må gjenopprettes. DA går hardt ut mot reversering i høringsuttalelsen og mener den vil medføre store negative konsekvenser for domstolene.

De mener en reversering kun bør gjennomføres «dersom det foreligger tungtveiende faglige eller andre relevante hensyn som tilsier at en reversering vil gi økt rettssikkerhet for befolkningen, bedre fagmiljø og en bedre ressursutnyttelse», heter det.

Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland mener høringssvaret viser at regjeringen bør legge vekk reverseringsplanene.

– Det er nesten ikke til å begripe hvis regjeringen fortsetter arbeidet med denne reverseringen etter dette. Vi står i en meget krevende sikkerhetspolitisk situasjon. Det siste vi trenger, er usikkerhet i rettsapparatet og justissektoren. Justisministeren er også beredskapsminister, hun bør legge til side denne saken og støyen det medfører, skriver Stensland i en epost til NTB.