I media er det storleiken på partia som viser mest att - ikkje innhaldet i sakene.

Av

Lokalpolitikk er lagarbeid, meiner SV.