Difor har det vore helikoptertrafikk i Odda

Det er Brødrene Kråkevik som har utført arbeid på bestilling frå kommunen.