Difor er det nedgang av narkotikasaker i Hardanger