Diesel- og bensinbilen held stand i Ullensvang og Eidfjord