– Dette skyldes ene og alene koronaen

Ingunn Refseth sier Hildal Camping har hatt en dårlig sesong sammenlignet med de tre foregående somrene.