Dette skal ho gjera for å fylla gjestesenger med spreke nordmenn

For å sikra reiselivsbedrifter gjester i vinter, går aktørar no saman for å selja inn pakkar til norske individuelle reisande og bedrifter.