Dette hadde næringslivstoppane i inntekt i fjor

HF har sett på kor mykje dei daglege leiarane/direktørane i bedriftene med høgast omsetning i kommunen hadde i inntekt i 2019.