– Dette er sesongen me må gløyme fort

Dagleg leiar i Røldal skisenter Oddvar Bratteteig, seier dette er sesongen dei må gløyme fort.