Dette er planen for sjukeheimane: — Vil ikkje erstatte tomme senger

Kommunalsjef for helse og omsorg i Ullensvang kommune, Torbjørn Reisæter, forklarer korleis ein vil begynne med å redusere sengeplassane på sjukeheimane dersom kommunestyret vedtar rådmannen sitt budsjettforslag.