Det vert kommunestyremøte i Ullensvang neste veke likevel: Via videolink

Ullensvang kommunestyre sitt møte onsdag 25. mars vil gå som planlagt. Som følge av korona-viruset vert det ikkje eit møte i kommunestyresalen, men via PC og Google Hangouts Meet.