Det nye Rådet i Hardanger og Voss museum utsette val av styre og valnemnd

– Det er ikkje snakk om mistillit, men me hadde behov for å gjera oss betre kjende med dei som vart føreslegne til styret før me gjekk til val.