- Det har vært krevende

- Det har vært krevende å planlegge årets festival, men nå er vi her. Vi er i gang og det er fantastisk fint.