– Det har gått en kule varmt i det siste

Vertskapet gir seg og har staket ut videre kurs.