— Det handlar om å halde seg flytande og tilpasse seg situasjonen

Dagleg leiar Åsmund Bakke i Folgefonni breførarlag og Folgefonna Ecotourism fortel at dei to reiselivsbedriftene er i ein krevjande situasjon på grunn av koronakrisa.