Det får være at man har politikere som ikke forstår befolkningen – de kan byttes ut ved neste valg

Av