Det er utrolig trist og provoserende at rådmannen og oppvekstsjefen foreslår å legge ned to småskoler

Av