Det er sterke kjensler i sving. Difor vil me gjerne forklara utgangspunktet for engasjementet vårt

Av

Vestsida - Å endra for å bevara.