— Det er sjølvsagt veldig kjipt, russetida er noko me har sett fram til i mange år. Men alle på kullet forstår situasjonen

— Me har ikkje fått noko informasjon om sjølve russetida, og kva som vil skje i Odda, men landstreffet i Stavanger er avlyst.