- Det er ikkje fleire nordmenn på tur som eg greier å få tak i

Reiselivsnæringa er som alle veit hardt råka av koronasituasjonen. Til Eidfjord reiser det normalt ein stor del utanlandske gjester, både gjennom cruise og elles.