Det er ikke skrantesyke som truer villreinen, men tiltakene mot skrantesyke

Av