- Det er fornuftig å starte arbeidet med ein reiselivsstrategi

Næringssjefen orienterte onsdag utval for samfunn, plan og næring om arbeidet med ein strategisk handlingsplan for reiselivet i kommunen.