– Det er ein alvorleg situasjon som me har med oss 24/7. Konsekvensane er så enorme

Hotel Ullensvang skulle opna i palmehelga, men har utsett opninga til 21. mai.