– Det er betimelig at det alltid kommer innvendinger mot store prosjekter i Odda

I fjor høst lanserte Almerket AS sine storslåtte planer for godsterminalen på Almerket. Nå venter de på at reguleringsplanen for området skal godkjennes.