Den første flommen var i skrivende stund i gang i Opo. Det var ingen overraskelse. Det var bare den første. Ikke av de verste – ca. 300 kubikkmeter i sekundet. Farten på vannet er større enn før. Vi vet at de som bor langt nok unna elvebredden, bryr seg først og fremst om elva igjen blir god lakseelv.

De aller fleste av naboene til elva er veldig bekymret. De husker flommen for fire år siden. Og enda mer den i 2014. Verst er det for de som bor på Sandvin og Hildal.

Grytidlig om morgen fredag måtte de hente sauene sine. Sauene risikerte å bli skylt nedover i Sandvinsvatnet, fortalte Anders Gavle, en av dem som måtte redde sauer.

Det er heller ikke noe nytt, men det er nytt for de aller fleste at vi får mer regn, mer vær – uvær – enn før. Og samtidig vokser sandbankene på Sandvin. Og det gjør de uten å høre på politikerne. Sandvinsvatnet må senkes med minst en halv meter. Det skjer med en vanntunnel under Eidesåsen til Sørfjorden. Løftene som politikerne kom med for åtte år siden uten et gram av verdi.

I 2015 var planene klare for nettopp det. Vanntunnelen vil kostet 300 millioner kroner. Den ville bli finansiert med 180 GWh kraft produsert i havnebassenget. En betydelig kraftmengde som Odda sa nei til.

De sa nei til investeringer til ca. 600 millioner kroner inkludert 25 millioner kroner til laksetrapper. Det skulle komme ordninger som skulle minke høyden på vannstanden. Sa de lokale politikerne som hadde snudd seg og blåste etter folkemeningen.

Noen av de som tidligere har vært med på det enstemmige vedtaket om å bygge ut sikkerheten i elva. De sto – sin vane tro – i spissen for protestene. Dessuten hadde det blitt bygget en praktfull gangveg fra Sørfjorden til Vasstun. NVE hadde betalt ca. 100 millioner for den. Og den var og er flott.

I 2018 var vannmengdene over 420 kubikkmeter pr. sek. Broa over til Freim ble ødelagt. Flommen i 2014 var på 578 kubikkmeter og tok fire hus og ei bro. Det var først og fremst denne flommen som satte i gang debatten om elva og sikkerheten. Ikke minst for sjukehuset som ligger midt i leia for en flom. Folk skulle visst hvor nære på det er vært.

Den siste flommen på 300 kubikkmeter var stor nok til å få folk til å tenke. For bøndene på Sandvin og Hildal er det en knallhard hverdag som venter. Det er det man kan håpe det blir for flertallet av politikere og.

Ordfører Roald Aga Haug har stått mot de protestene. Heldigvis.