Det avgjerande møtet om fotballcupen vart utsett

Det opne møtet om framtida for Eidfjord småbanecup vart utsett.