- Dersom vi ikkje høyrer på dei unge kreftene som ønsker å flytte hit gjer vi ein stor feil

Eit nytt kapittel i saka om kor ein felles skule på Vestsida skal ligge blei skriven i Utval for kultur og levekår tysdag. Med eit knapt fleirtal fall valet for ein ny skule på Aga - anten med eller utan basseng.