Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

- Høres av over halvparten av befolkningen

Rundt om i landet er det cirka 1 250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen jr, som er sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester varslingsanlegg for å sjekke om de virker, og de reparerer det som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Knudsen jr.

Vil få på plass løsning

DSB jobber sammen med Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å få på plass en løsning for masseutsendelse av varslinger til mobiltelefoner.

Denne løsningen vil gjøre det mulig å sende ut varsel nasjonalt eller til mobiltelefoner innenfor et bestemt område. Løsningen skal være et supplement til dagens tyfonvarsling ved fare eller akutt hendelse som truer liv og helse.