↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 64 32 24

Besøksadresse

Kremarvegen 3
5750 ODDA
  1. Beskrivelse
Odda Revisjon AS ble etablert 1. desember 2011.
 
I 2022 har vi endret navnet til Ullensvang Revisjon AS. Selskapet er en videreføring av Revisjonsfirma Eirik Lothe AS, som etablerte seg som revisor i Odda i 1991. Vi holder til i 2. etasje i Kremarvegen 3 i Odda. 
Vi har også et avdelingskontor i Kinsarvik, over Spar-butikken.

Ullensvang Revisjon AS har for tiden 6 ansatte, hvorav 4 oppdragsansvarlige.

Vi er medlemmer av Den Norske Revisorforening og Skattebetalerforeningen. Dette sikrer oss faglig oppdatering gjennom kursvirksomhet, kvalitetskontroll og kontinuerlig informasjon.
Vi har spesialisert oss på revisjon av små og mellomstore virksomheter, og vi mener vi har svært god kompetanse på dette feltet.
Vi har for tiden ca 180 revisjonskunder og rundt 50 andre kunder der vi bistår med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og / eller skattemelding. Kundene varierer fra små enkeltpersonforetak til mellomstore produksjonsbedrifter.
Ullensvang Revisjon AS er et lite revisjonsfirma. Vi legger vekt på lokal tilhørighet og har mesteparten av våre revisjonskunder i Hardanger, Kvinnherad og Voss.

Vår filosofi er å være din lokale revisor, som er lett tilgjengelig i hverdagen for å bistå deg og din bedrift.

Godkjenninger og sertifiseringer

  • Den Norske revisorforening