↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

53 67 16 00

Besøksadresse

Pb 33
5782 KINSARVIK
  1. Beskrivelse

Lokalkrafta er ein straumallianse mellom dei lokale kraftleverandørane.

 

Formålet med alliansen er å ta vare på lokal kompetanse,

arbeidsplasser og lokalsamfunna. Ein nasjonal

kraftleverandør med lokal forankring.

 

Kva står vi for?

Engasjement

I Lokalkrafta veit vi verdien av å halde på lokalt engasjement.

Kvar dag arbeidar vi for å ta del i lokal utvikling både i næring, idrett og kultur. 

Som kunde hjå oss er du også med å støtta alle dei lokale heltane.

 

Våre verdiar

Vi trur på hardt arbeid, godt humør, kjærleik til naturen og ikkje minst samhald og omsorg for folk. 

Med andre ord - vi er bygd opp av dei gode verdiane frå dei små lokalsamfunna rundtom i vakre Noreg.

 

Visste du at?

Vi samhandlar med lokale kraftbønder og småkraftverk i våre lokalsamfunn. 

Nokre kraftbønder driv fruktproduksjon eller husdyrshald i tillegg, mens andre berre driv med kraftproduksjon.

 

Kontaktinfo:

Hardanger Energi AS

Postboks 33, 5782 Kinsarvik

Telefon 53 67 16 00

E-post: post@hardangerenergi.no 

 

Odda Kraft AS

Røldalsvegen 74 B, 5750 ODDA

Tlf. 53 65 05 00

E-post: firmapost@oddaenergi.no

Mandag - fredag fra kl. 07.30 - 15.00.