Denne skøyta trafikkerte Sørfjorden fram til 1980. Snart kommer den tilbake.

I OSLO: I 1980 ble «Lindenes» solgt til Oslo, der skipet siden har vært benyttet som charterbåt. Snart skal den hjem til Odda.

I OSLO: I 1980 ble «Lindenes» solgt til Oslo, der skipet siden har vært benyttet som charterbåt. Snart skal den hjem til Odda. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Den gamle «sink-skøyta» MS Lindenes blir snart å se på Sørfjorden igjen. Seks privatpersoner har kjøpt skuta som de håper skal bli alle oddingers båt.

DEL

Den gamle «sinkskøyta» MS Lindenes kommer hjem til Odda på arbeidernes dag, 1 mai. Det er klart etter at de seks aksjonærene i MS Lindenes AS har kjøpt skuta fra Bjørvika Skipsselskap AS for 650 000 kroner.


HF har tidligere skrevet om planene om å få skøyta hjem til Odda, 35 år etter at den sluttet å fungere både som los for andre skip og som isbryter på fjorden i tillegg til å frakte arbeidere til Zinken (nå Boliden).

Ga ikke opp

Etter flere forsøk i fjor, blant annet etter en innsamlingskampanje og en veldedighetskonsert havarerte planene om å kjøpe skuta som da var priset til én million. Jan Helge Oppedal, Kai-Inge Melkeraaen, Bjørn Vivelid, Tor Petter Stensland, Ivar Opedal og Gunnar Moland står bak oppkjøpet som ble dratt i land i forrige uke.
 

– Vi ga aldri opp, men vi manglet et redskap for å kjøpe båten. Vi gikk i bresjen for å bli enige om en pris og dannet et aksjeselskap for å kapitalisere opp. Skal vi redde Lindenes måtte det skje nå. Det var ikke flere valg, sier Tor Petter Stensland og får støtte fra de andre.


– Men det er viktig å poengtere at dette skal være Odda sin båt og at selskapet er en mellomstasjon, sier Ivar Opedal.

Vil tilby catering

Begge bestefedrene til Ivar og Tor Petter har en fortid på MS Lindenes. Bestefaren til Ivar, Ingvald Opedal, var med å bygge båten, mens bestefaren til Tor Petter, Toralv Jarland, senere tok over båten.


– Målet er at det skal være en levende båt i sentrum, men vi er avhengige av oddingen for å få den i stand, sier aksjonærene som ønsker å arrangerer turer for innbyggere, turister og bedrifter allerede denne sommeren. Skuta, som er 26 meter lang og seks meter brei, har også en liten kiosk om bord og målet er å kunne tilby catering på turene.


– Det kommer også mange arrangementer i Odda som vi håper vi kan få inkludert Lindenes inn i, sier Gunnar Moland og nevner selv Blueshelga og Litteratursymposiet.

– Oddingens båt

Hvor lenge aksjeselskapet skal holde det gående før en eventuell stiftelse eller vennelag overtar driften er usikkert.


– Vi skal være med å bidra som de andre, men vi ser på oss selv som fødselshjelpere. Vi ser for oss et par år og vi må bruke den tiden det tar for å få båten i skikkelig stand, sier Stensland. De seks bedyrer at oppkjøpet er tuftet på en genuin interesse for skuta og Odda.


– Alle skal kunne si at «vi har en båt». Dette er oddingen sin båt. Det er ikke for egen vinning vi gjør dette, sier Stensland.

Er i god stand

Allerede før «Lindenes» er på plass i Odda har aksjonærene bak kjøpet vært i kontakt med både yngre og eldre i Odda som har sagt seg villige til å bidra inn mot driften av skøyta.


De tidligere eierne, Bjørvika Skipsselskap A/S, søkte i 2014 Riksantikvaren (RA) om å få status som vernet skip, noe RA var positiv til på gitt vilkår. Blant annet må fartøyet driftes og vedlikeholdes som et varig kulturminne og eventuelt vedlikehold og istandsetting må skje etter prinsipper som ivaretar de opprinnelige kvaliteter.


Samtidig gir statusen håp om økonomisk støtte, både fra RA og fra Fylkeskommunen. «Lindenes er et godt eksempel på arbeidsrutebåtene, der arrangementet var laget med tanke på passasjerforbedring og ikke frakt av gods. Den historiske tilknytningen til industristedet Odda gjør Lindenes særlig interessant», skriver Riksantikvaren i svaret på søknaden og anser skipet som verneverdig.


De nye eierne må nå inngå ny avtale med RA om fortsatt status som vernet skip, noe de også er i dialog om. Skuta er noe forandret fra tiden den trafikkerte Sørfjorden, men har fremdeles sin originale tosylindrede Wichmann fra 1943.