Denne korona-teorien løftes stadig frem, og den kan forandre alt

Professor Johan Giesecke satte tirsdag morgen igjen fart i teorien om at koronaviruset smitter langt raskere, men er langt mindre dødelig enn tidligere antatt.

Professor Johan Giesecke satte tirsdag morgen igjen fart i teorien om at koronaviruset smitter langt raskere, men er langt mindre dødelig enn tidligere antatt.

Av

- 99 prosent eller flere vet ikke at de har hatt sykdommen.

DEL

NETTAVISEN: I Sverige er det flere rapporter som kan tyde på at langt flere svensker enn tidligere antatt har blitt smittet av koronaviruset.

Tirsdag ettermiddag meldte det svenske folkehelseinstituttet at de tror de allerede kan være over smittetoppen. De mener at antall smittetilfeller for korona er betydelig høyere enn det som tidligere har blitt rapportert.

Store variasjoner

Det er veldig store variasjoner på ekspertenes anslag på hvor omfattende korona-pandemien i realiteten er. Man vet veldig mye om hvor mange som dør og havner på sykehus, men lite om hvor mange som faktisk er smittet.

Tirsdag morgen sa tidligere statsepidemiolog Johan Giesecke at 600.000 allerede kan ha blitt smittet viruset i Stockholms-området. Dette baserer seg på flere rapporter de siste dagene.

- Dette er fantastisk, og det er ikke bare den studien som ble presentert i går som viser dette, men Folkhälsomyndigheten har en lignende studie og kommet frem til samme resultat: 99 prosent eller flere vet ikke at de har hatt sykdommen, sier han til Expressen.

Giesecke er ingen hvem som helst. Han er professor emeritus ved Karolinska Instiutet, har vært forskningssjef ved Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og er nå rådgiver for WHO.

- Det viser at det normale er at viruset smitter veldig mye, men at de som smittes nesten ikke merker det. Noen få blir syke, noen blir veldig syke og noen dør - men av de som blir smittet, er det veldig få, sier han.

Resultatene han viste til ble lagt frem senere på dagen og viste at det svenske Folkehelseinstiuttet tror at bare én av 100 smittetilfeller faktisk er påvist. Det betyr i så fall at Sverige har over 1,5 millioner smittede, og at rundt 1 av 3 vil være smittet i Stockholm-området (ca 2,2 millioner innbyggere) innen månedsskiftet.

Teorien som dukker opp til stadighet

Dermed bygges det oppunder en teori som i de siste ukene har sirkulert i mer eller mindre troverdige former: Det er mange flere enn tidligere antatt som blir smittet og ikke får noen sykdom.

At mange ikke får sykdom er allerede godt kjent: Folkehelseinstituttet i Norge har antatt at bare 1 av 3 av de smittede vil bli syke.

Nøyaktig hvor mange flere man tror det er snakk om varierer derimot betydelig.

I slutten av mars publiserte Financial Times en mye kritisert sak, som også ble omtalt i Nettavisen, der en Oxford-professor hevdet at korona-pandemien var kommet mye lenger i Storbritannia enn antatt og at store deler av befolkningen allerede var smittet.

Påstanden var ikke basert på annet enn modeller som tok utgangspunkt i at veldig mange av de smittede ikke hadde symptomer, uten at det var bevist. De foreløpige dødstallene fra Storbritannia viser at flest korona-døde på én dag var 10. april.

Mørketall-anaylse

I en rapport fra Universitetet i Stanford meldes det også om betydelig høyere smittetall enn hva som er offisielt: Deres antistofftesting av 3330 tilfeldige personer i Santa Clara sør for San Francisco, antyder at 50-85 ganger flere var smittet enn det de offisielle tallene viste.

Rapporten har fått metodisk kritikk, men de mener at dødsraten til viruset ser ut til å ligge på 0,12-0,2 prosent.

Det er litt under hva dødsraten i Norge ser ut til å være, basert på mørketall-analysene til Folkehelseinstiuttet. De mener at rundt 7 ganger så mange er smittet av viruset i Norge enn det som er offisielt bekreftet.

En annen kritisert analyse er fra den svenske AI-forskeren (kunstig intelligens) Ali Razavian på Medium.com. I saken som som ble publisert i starten av april hevder han på bakgrunn av omfattende testing på Island og statistikk fra andre land, at covid-19-pandemien følger et 75-dagers forløp fra start til slutt. Han mener at tallene tyder på at 96 prosent av de smittede ikke blir oppdaget.

Jobber med å finne ut hvordan dette er i Norge

Folkehelseinstituttet i Norge opplyser til Nettavisen at de er godt kjent med disse teoriene. Utfordringen er at man så langt vet veldig lite med sikkerhet.

Smitten ser ut til å være nedadgående i de verst rammede landene som Italia og Spania. Utfordringen er å vite om de kraftige tiltakene som ble innført etter at smitten allerede var godt spredd er forklaringen på at smitten ser ut til å være på retur, eller om smitten er mer utbredd enn tidligere antatt.

Det er gjort svært lite testing på befolkningen generelt i verden generelt for å forsøke å avgjøre hvor stor del som faktisk er smittet. Det har dukket opp flere forskjellige antistoff-tester som kan avdekke om man tidligere har vært smittet, men disse har vært av varierende kvalitet og lite tilgjengelig.

Det er nå i ferd med å endre seg, og både Norge og Sverige er nå i gang med større testprosjekter.

Direktør Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet sier til Nettavisen at de har planlagt for flere typer undersøkelser, som alle er befolkningsbaserte.

- Disse omfatter testing av virus, men også testing av antistoffer. Alle er avhengig av testkapasiteten, understreker hun.

- Den første er en som Forsvaret gjør på rekrutter i samarbeid med oss. Den er allerede påbegynt. Videre skal vi igang med to befolkningsbaserte undersøkelser denne uken, og det er også planlagt for en husstandsundersøkelse som spesielt skal se på smittemønsteret i husholdninger. Videre er det planlagt for supplerende undersøkelser på grupper som ikke så lett nås med andre undersøkelser, for eksempel på sykehjem og særlig blant eldre og kanskje fra noen innvandrergrupper.

Stoltenberg sier det er snakk om uker før vi har svarene fra de første av disse undersøkelsene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken