Gå til sidens hovedinnhold

Den politiske leiinga skal vurdera om saka skal leggjast fram på nytt

Kommunen kan ikkje sjå at det er gjort sakshandsamingsfeil då USPN vedtok å setja reguleringsplan for Røldalstjørn AS på vent. Men vedtaket kan verta vurdert til å ikkje vera tilstrekkeleg grunngjeve, svarar kommunen på klagen.

For abonnentar