Den nye ordninga er anti-sosial og anti-attraktiv for alle som er avhengige av offentleg transport i bymiljøet

Av