Den enkelte stemte ut frå si overbevisning

Av

Svar til Lars Trones frå Roald Aga Haug.