Gå til sidens hovedinnhold

Delte metoo-varsel – trekker seg frå alle verv i Frp

Artikkelen er over 2 år gammel

Frps finanstopp og nestsjef på Stortinget, Helge André Njåstad, trekker seg frå alle tillitsverv etter å ha delt sensitive metoo-opplysningar.

I seks år og fram til i fjor leidde 38-åringen Frps organisasjonsutval, som inneber ansvar for å handtere saker som gjeld brot på Frps etiske regelverk. Dei som sit i utvalet, skal ikkje diskutere sakene dei behandlar med nokon utanfor.

Njåstad vedgår tysdag at han likevel har delt sensitiv informasjon om fleire metoosaker med ein kvinneleg partifelle.

– Det vart snakka om dette i partiet, og eg skjønte at det var frykteleg dumt det eg gjorde. Dette i kombinasjon med familiesituasjonen og at eg ønskte å vie meir tid til tiåringen min, er grunnen til at eg vedtok å trekke meg, seier Njåstad til NTB.

Les også: NRK: Helge André Njåstad (Frp) kombinerte familieturer til flotte hoteller med jobbmøter på Stortingets regning

– Klart tillitsbrot

Njåstad vil ikkje seie kva for konkrete saker han delte sensitive opplysningar om. Avgjerda om å trekke seg tok han etter det som blir sagt i fjor haust.

I 2018 handterte Frps organisasjonsutval ei rekke varslar i kjølvatnet av metoo-kampanjen. Blant dei mest profilerte sakene var saka rundt stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som trekte seg frå alle verv etter å ha delt hardporno med unge gutar i ungdomspartiet i Østfold, ifølgje NRK. Ei anna sak dreidde seg om varslar mot ein høgtståande person i ungdomspartiet FpU.

Frp-leiar Siv Jensen seier i ein skriftleg kommentar til NTB og fleire andre medium at Njåstad har gjort eit klart tillitsbrot.

– Dette er heilt uakseptabelt og eit klart tillitsbrot. Eg har understreka at dette er svært alvorleg og at det måtte få konsekvensar, og meiner det er klokt av Njåstad å trekke seg, skriv ho.

Njåstad har forståing for Jensens kommentarar.

– Eg får no stå i dette, og eg legg meg flat overfor partiet, seier han.

Fleire skandalar

Det var VG og NRK som først melde at Njåstad hadde trekt seg frå alle tillitsverv i partiet. Til VG opplyser Njåstad at den kvinnelege kollegaen han delte informasjonen med, ikkje gjekk vidare med dokumenta.

Til NRK seier han at avgjerda om å trekke seg ikkje hadde samanheng med bråket rundt reiserekningane hans, som vart offentleggjort av den same kanalen tidlegare i januar.

Nettopp reiserekningar stod sentralt i ein annan skandale som ramma Frp for kort tid sidan. Mazyar Keshvari vart like før jul kasta ut av Stortingets kontrollkomité etter å ha vorte sikta for grovt bedrageri i samband med innlevering av det som blei hevda å vera fiktive reiserekningar til Stortinget.

To statsrådar går av

Tidlegare same år gjekk to av dei meste framståande politikarane til partiet av som statsrådar. Per Sandberg gjekk i august av som fiskeriminister og nestleiar i Frp i kjølvatnet av avsløringar om at han mot PSTs råd hadde teke med tenestetelefonen på ei privat reise til Iran, utan å varsle Statsministerens kontor.

Sylvi Listhaug gjekk i mars 2018 av etter 61 dagar som justis- inkluderings og beredskapsminister i kjølvatnet av bråk rundt eit Facebook-innlegg, der ho skylda Arbeidarpartiet for å meine at rettane til terroristar var viktigare enn tryggleiken i nasjonen.

Tunge verv

Sjølv om han berre har vore dryge fem år på Stortinget, har Njåstad rokke å få ei rekke tunge verv i Frp. Då han trekte seg, mista partiet ein sentralstyremedlem, den finanspolitiske talspersonen sin, den 2. nestleiaren sin i Stortingets finanskomité og den parlamentariske nestleiaren sin.

Etter eit gruppemøte tysdag vart det klart at Sivert Bjørnstad (28), som var den yngste representanten på Stortinget i førre periode, tek over som Frps finanspolitiske talsperson. Nyleg avgått landbruks- og matminister Bård Hoksrud går inn som erstattar i finanskomiteen.

Keshvari og Leirstein fekk òg nye roller. Den førstnemnde erstattar Stine Margrethe Knutsdatter Olsen i utdannings- og forskingskomiteen, mens Leirstein blir ny fraksjonsleiar for Frp i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Kommentarer til denne saken