– Deler av riksveg 13 ser ut som en krøttersti

Erlend Nævdal Bolstad (H) er overrasket over Statens vegvesen sine prioriteringer til ny Nasjonal Transportplan (NTP). – Rv. 13 er kun nevnt i en bisetning, sier han.