Delar av dette grøntarealet kan verta parkeringsplass: Treng dispensasjon

Tre av burettslaga i Røldalsvegen er no med på parkeringsplass-prosjektet ved Odda folkebad.