— Dei siste åra har det skjedd mykje, så eg trur det er realistisk å få ein fyllestasjon til Odda i løpet av eit til to år

Næringshagen i Odda har fått 650 000 kroner til eit forprosjekt, som innan neste sommar skal finne ut kva ein har og kva ein treng for å gjere E134 til hydrogenveg.