Verdensarven

Råcyanamidsiloen: Skal pussast opp.

Råcyanamidsiloen: Skal pussast opp.

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

MeiningarI 2008 gjorde Odda kommunestyre vedtak med knappest mulig flertall om å søke å bli medlem av verdensarven gjennom UNESCO. Siden ble Oddas søknad satt på vent av riksantikvaren. Grunnen var manglende enighet i lokalsamfunnet. I 2015 ble Rjukan og Notodden innlemmet i verdensarven. Det har blant annet ført til årlige bevilgninger på ca 15 millioner kroner til nærmere definerte konkrete oppgaver.

Røros som tidligere kom med i verdensarven , får et tilsvarende beløp. I tillegg vet jeg ikke hva som blir tildelt Notodden, men går ut fra at Notodden får tilsvarende alt etter de oppgaver de har innenfor det som er verdensarvens verneområder.

Jeg regner automatisk med eieren av tilsvarende eiendommer på smelteverkstomta ville fått tilsvarende. Antagelig ville Odda fått spesialbehandling angående ovn 3. Den er spesielt viktig som verneobjekt, den er veldig synlig i Odda sentrum og den har på kort - og kanskje også lengre sikt - få muligheter til kommersiell drift. Nylig ble det bevilget ca 700.000 kroner til oppgradering av fasaden på ovn 3. Det trengs. Men dette er naturligvis på langt nær hva som skal til. Det er imidlertid allerede gjort investeringer på Cyanamiden og skalltaket for flere titalls millioner. Det samme gjelder Lindehuset.

Ett av poengene er at bygningene blir værende på smelteverkstomta uansett. I følge et dokument fra Miljøverndepartementet av siste del av mars 2011 ville finansieringen bli generelt delt 60-20-20 – stat, fylke og lokalsamfunn. Dokumentet var på 54 sider og skisserte en vekst i sysselsettingen på flere titalls nye arbeidsplasser. I 2016 ble det opplyst av Odda kommune at det var kommet ca 140 arbeidsplasser på smelteverkstomta. 42 av disse var nye arbeidsplasser.

Hvis Odda kommer inn i UNESCO vil Odda trolig få samme muligheter med blant annet finansieringen av de angjeldende industribygningene. Og ettersom jeg forstår er det i hovedsak snakk om bruk gjennom vern. Det vil si at vern/freding ikke betyr hindring av virksomhet av blant annet kommersiell karakter.

Jeg mener at det er på tide å ta saken om verdensarven opp til ny vurdering. I løpet de ti årene som har gått siden folkeavstemmingen og siden vedtaket i kommunestyret, har synet på saken om verdensarven blitt mye mer positiv. Odda har alt å vinne på å komme med i verdensarven, både økonomisk og med hensyn til å trekke til seg folk med spesielle kunnskaper. Statusen til Odda vil øke betraktelig med UNESCO og det vil gi Odda den industriimage som tross alt er vår identitet midt oppe i all naturen. Vi har Røldal i vinterhalvåret, Trolltunga i sommerhalvåret, dessuten Tyssedal Kraftstasjon. Men vi trenger et annerledes trekkplaster i sentrum. Det har vi, men det er nødvendig med utvikling av produksjonslinja på tomta.

Rapportene fra Rjukan, Notodden og Røros er uten unntak svært positiv som en følge av verdensarven. Det er en vinn-vinnsak for de tre stedene. Jeg håper denne saken kan tas opp til vurdering kanskje allerede denne høsten.

Dette brevet blir sendt til ordfører Roald Aga Haug, rådmann Ole Jørgen Jondahl, Smelteverkets Næringsutvikling ved Karstein Bremnes, tidligere ordfører John Opdal, Terje Kollbotn og Odda Handelstandsforening Inge Lægreid.

Skriv ditt lesarbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppmodar lesarane til å bidra med sine synspunkt, både på nett og i papir

Artikkeltags