Vi kan ikkje godta at prioriteringssamfunnet får fritt spelerom

Av