Viss skulesaka vest kjem opp på ny, vil eg nok meina det same som før

Av

Standpunkt, ikkje vedtaket.