Her må ein sjå på det som ein lagseier, ikkje gje inntrykk av at det ein Senterparti-seier

Av