Nynorskelevane vert utrygge!

Av

Det er ikkje tvil om at språkdelinga på ungdomssteget har styrkt nynorskelevane