Me skal ikkje ha det slik!

Av

Me har same problematikken som før - no er han kan hende endå meir stressande.