Ingenting er verre enn politikarar som set seg sjøl framfor veljarane

Av