Ein skal ikkje straffast for å velja den meir klimavenlege vegen

Av

Etter klimastreiken