Vi må bruke mindre energi og ressursar, og vi må velje politikarar som hjelper oss

Av

Det er flott at dei skjønar at framtida er i fare.