Hvis en kan styrke de lokale distriktsdomstolene i stedet for å kaste dem på bålet, vil en gi flere kvinner mulighet til jobb

Av

Det er mye kunnskap og klokskap i det som de ansatte i tingretten på Lofthus overleverer oss, både muntlig og via papir.